DANSK CABBY CLUB


Udarbejdet af Leif Rasmussen d. 14-01-2019 Rev .
dato: 07-03-2019

”GDPR/Privatlivspolitik for Dansk Cabby Club”

Dansk Cabby Club behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god
databehandlingsskik.
Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler
personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.
Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun
personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine
oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.
Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger ”Dansk Cabby Club” er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:
Kasser Hanna Jacobsen, Skovbrynet 73, 8700 Horsens Tlf. 26278095. E-mail h.o.jacobsen@gmail.com
Formand Leif Rasmussen, Siøvænget 2, 8381 Tilst. Tlf. 21802452. E-mail. leif.rasmussen@stofanet.dk

Vi behandler følgende personoplysninger:
Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:
-At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev
-At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
-At administrere din relation til foreningen

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen - uden dit samtykke.
Dine rettigheder Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række
rettigheder:
Det betyder at vores udsendte medlemsliste fremover kun vil indeholde Medlems nr. Navn & By
-Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne
privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
-Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)  Du har ret til at få urigtige
oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
-Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)

Regler for brug af billeder i Dansk Cabby club
Man arbejder med 2 begreber af billeder
-Personfølsomme billeder som er:
- Portrætter og enkeltpersoner, som skal godkendes af personen inden offenliggørelse
- Situationsbilleder / oversigtsbilleder, hvor det er formålet at vise en aktivitet eller en forsamling, og
ikke enkeltpersoner, kræver ingen godkendelse.

Dansk Cabby Club ligger kun billeder op på vores hjemmeside i forbindelse med træf