logo rund

 

DANSK CABBY CLUB

Download dokument

Retningslinjer til afholdelse af træf og ture.
Følgende skal fremgå på indbydelsen:
Hvis der aftales pris for overnatninger, skal det fremgå hvad det koster
for vogn med én person og for to personer,
samt pris for børn under og over 12 år.
Der skal også oplyses pris på ekstra voksen.
Oplys også om prisen er inkl. bad og strøm.
Ved besøg/arrangementer skal entrépriser også fremgå på indbydelsen.
Pris for voksen og pris for børn under og over 12 år.
Er der bespisning på turen/træffet gælder det samme som ovenfor.
Pris for voksen og pris for børn under og over 12 år.
Laver man en samlet pakke på opholdet med overnatning og bespisning,
skal pris også fremgå efter samme mønster.
Der gives fremover kun tilskud fra klubben til
Juletræffet og Generalforsamlingen.
Tilskuddet størrelse bliver bestemt af den siddende bestyrelse.
Tilskuddet bliver kun givet til klubbens medlemmer.
NYT
I perioden fra nu og frem til generalforsamlingen i 2020 gives der tilskud på de
faktiske udgifter til guide. Dog maks. Kr.1500,00.

Bestyrelsen/Leif Rasmussen